DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 28. března svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě migrační politiky EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

KULATÝ STŮL: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

V pátek 16. března 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucí podoba migrační politiky EU. Odborným garantem tohoto kulatého...

Čtěte více
2018

2018

Budoucnost migrační a azylové politiky EU Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné  debaty

DOPORUČENÍ: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 21. února svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o institucionální reformě EU v kontextu současné debaty, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

KULATÝ STŮL: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

V pátek 16. února 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční první kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii v letošním roce s názvem Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 20. prosince svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přínosech a rizicích globalizace pro obchod a investice, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

KULATÝ STŮL: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

V pátek 8. prosince 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice. Odborným garantem...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  29. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucnosti eurozóny a ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  22. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Budoucnost eurozóny a Česká republika

KULATÝ STŮL: Budoucnost eurozóny a Česká republika

V pátek 10. listopadu 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucnost eurozóny a Česká republika. Odborným garantem tohoto...

Čtěte více