2016

2016

Přijetí společné evropské měny v ČR (29.1.2016) Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (5.2.2016) Energetická unie: Rok poté (11.3.2016) Pracovní mobilita v EU (1.4.2016) Sociální dimenze...

Read more