DOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

DOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 10. 10. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o podobě víceletého finančního rámce po roce 2020, jíž se zúčastnili zástupci...

Čtěte více
EXPERTNÍ DISKUZE: Průmyslová politika EU

EXPERTNÍ DISKUZE: Průmyslová politika EU

12. října 2018 se na Strakově akademii uskuteční expertní diskuze na téma: Průmyslová politika EU. Expertní diskuze, které se mimo jiné na stejné téma účastní i další členské státy a která probíhá...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

KULATÝ STŮL: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

V září 21. 9. 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020. Odborným garantem tohoto...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

DOPORUČENÍ: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 6. června svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vnitřním trhu jako nástroji konvergence, jíž se zúčastnili zástupci státní...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

KULATÝ STŮL: Vnitřní trh jako nástroj konvergence

V pátek 25. května 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Vnitřní trh jako nástroj konvergence. Odborným garantem jednání je...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

DOPORUČENÍ: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 16. května svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o postoji EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
Česká republika se připojí k celoevropským občanským konzultacím

Česká republika se připojí k celoevropským občanským konzultacím

Česká republika se připojí k celoevropské iniciativě občanských konzultací, které vzešly z popudu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Cyklus debat s občany o konkrétních aspektech evropské...

Čtěte více
The Czech Republic will join European-wide citizens’ consultations

The Czech Republic will join European-wide citizens’ consultations

The Czech Republic will join the EU Citizens’ Consultations Initiative, launched by French president Emmanuel Macron. The round of debates with citizens on concrete aspects of European integration...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

KULATÝ STŮL: Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství

V pátek 27. dubna 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Postoj EU k západnímu Balkánu a Východnímu partnerství. Odborným...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

DOPORUČENÍ: Budoucnost migrační a azylové politiky EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 28. března svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě migrační politiky EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy...

Čtěte více