KULATÝ STŮL: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

KULATÝ STŮL: Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty

V pátek 16. února 2018 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční první kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii v letošním roce s názvem Institucionální reforma EU v kontextu současné debaty...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

DOPORUČENÍ: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 20. prosince svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o přínosech a rizicích globalizace pro obchod a investice, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

KULATÝ STŮL: Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

V pátek 8. prosince 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice. Odborným garantem...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

DOPORUČENÍ: Budoucnost eurozóny a Česká republika

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  29. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucnosti eurozóny a ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

DOPORUČENÍ: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu  22. listopadu svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o budoucí podobě víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Budoucnost eurozóny a Česká republika

KULATÝ STŮL: Budoucnost eurozóny a Česká republika

V pátek 10. listopadu 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucnost eurozóny a Česká republika. Odborným garantem tohoto...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

KULATÝ STŮL: Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020

V pátek 3. listopadu 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucí podoba víceletého finančního rámce a kohezní politiky po roce 2020...

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

DOPORUČENÍ: Společná bezpečnostní a obranná politika EU

Národní konvent o EU zveřejnil ve čtvrtek 8. června svá doporučení, která jsou výstupem květnové národní diskuze o budoucnosti Společné bezpečnostní a obranné politice EU, jíž se zúčastnili...

Čtěte více
KULATÝ STŮL: Budoucnost Společné bezpečnostní a obranné politiky EU

KULATÝ STŮL: Budoucnost Společné bezpečnostní a obranné politiky EU

Národní konvent o EU se v pátek 19. května sešel k tématu budoucího směřování společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

Čtěte více
DOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

DOPORUČENÍ: Mediální gramotnost v kontextu občanského vzdělávání

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 16. května svá doporučení k tématu mediální gramotnosti v kontextu občanského vzdělávání.

Čtěte více