Ilustrační foto

KULATÝ STŮL

Národní konvent o EU se sešel k tématu energetické účinnosti

Národní konvent o EU uspořádal v pátek 30. září svůj jubilejní 20. kulatý stůl, jehož tématem byla energetická účinnost.

Ilustrační foto

Recommendations

National Convention on the EU: Recommendations to the Government in English

The National Convention on the EU brings together representatives of the Government, state administration, both chambers of the Parliament of the Czech Republic and the European institutions, social partners, business, the academia, NGOs, and other relevant stakeholders.

Ilustrační foto

doporučení

Konvent doporučuje, jak přistupovat k rizikům i příležitostem vícerychlostní Evropy

Pečlivě zvážit zapojení České republiky do jednotlivých forem diferencované Evropy, trvat na otevřenosti všech forem intenzivnější integrace a podporovat opatření směřující ke stabilizaci v eurozóně.

Ilustrační foto

kulatý stůl

V rámci Národního konventu se debatovalo o ochraně spotřebitele na digitálním trhu

Národní konvent uspořádal další odborné jednání. Kulatý stůl, který se uskutečnil v pátek 3. června 2016, se zaměřil na ochranu spotřebitele na digitálním trhu. Téma digitální agendy je v současnosti velmi aktuální.