Ilustrační foto

doporučení

Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu Ochrany spotřebitele na digitálním trhu

Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 15. července 2016 doporučení vzniklé na základě červnového kulatého stolu. Diskuze byla zaměřena především na ochranu spotřebitele na digitálním trhu a také na regulaci tzv. sdílené ekonomiky.

Ilustrační foto

veřejná zakázka

Národní konvent vyhlašuje témata dalších kulatých stolů 

Konvent je již téměř dva roky stálým místem k setkávání představitelů státní správy se zástupci odborné veřejnosti, sociálních partnerů či institucí EU nad důležitými tématy, jež se řeší na evropské úrovni. Cílem projektu je rozproudit diskuzi o směřování ČR v Evropské unii.

Ilustrační foto

Recommendations

National Convention on the EU: Recommendations to the Government in English

The National Convention on the EU brings together representatives of the Government, state administration, both chambers of the Parliament of the Czech Republic and the European institutions, social partners, business, the academia, NGOs, and other relevant stakeholders.

Ilustrační foto

kulatý stůl

V rámci Národního konventu se debatovalo o ochraně spotřebitele na digitálním trhu

Národní konvent uspořádal další odborné jednání. Kulatý stůl, který se uskutečnil v pátek 3. června 2016, se zaměřil na ochranu spotřebitele na digitálním trhu. Téma digitální agendy je v současnosti velmi aktuální.